Wegens succes geprolongeerd

Ook in 2010 zal het schip “Per Mare ad Laurium” vanuit Woerden over de Limes varen! Het tweede vaarseizoen begint op zaterdag 17 april en loopt tot en met zaterdag 2 oktober 2010.
Elke zaterdag zullen er weer gegarandeerde Singelvaarten worden gemaakt. De rest van het vaarprogramma wordt begin 2010 vastgesteld.