Toch geen overkapping

Het laatste bericht van 2011 kopte “Schip heeft overkapping hard nodig”; dat was in november. Sindsdien is er veel gebeurd. Onze laatste poging om het College van B&W ‘om’ te krijgen mislukte toen de op 24 november 2011 door CDA en IB ingediende motie van die strekking het niet haalde. In 2012 gaan we daarom op de oude voet door; vanaf onze vaste ligplaats in de Haven zonder overkapping. Hoe het verder gaat, wordt mede bepaald door de wijze waarop de plannen van de gemeente m.b.t. Haven en singels zich ontwikkelen.