Tijd begint te dringen

Dat is de kop van een kort artikel in AD Groene Hart van 25 januari. Nog ruim twee maanden en het seizoen 2018 van RSW begint. Wil onze stichting dat seizoen overleven en ook in 2019 weer haar arrangementen uitvoeren, dan is het essentieel dat nu al de volgende generatie bestuurders en vrijwilligers zich aanmeldt. Helaas lukt dat nog niet erg, en daar gaat het artikel kort op in.

AD artikel

Overigens vertaalt de naam van ons grote schip, de rijnaak ‘Per Mare ad Laurium’, zich in ‘Over de Marre naar Woerden’ (de Marre stroomde in de Romeinse tijd vanuit het zuiden de Rijn bij De Meern in); de term ‘handen binnenboord’ hanteren wij bij de smalle doorvaart van de Westdambrug om onze gasten te wijzen op het risico aldaar.

Bent u geïnteresseerd in een van onze arrangementen? Voor groepsarrangementen kunt u zich nu al melden op onze website, voor de losse kaartverkoop wordt de betreffende web-pagina binnenkort weer geactiveerd.