Stichting

Medio 2007 werd de gemeente Woerden benaderd door stichting Het Utrechts Landschap. Dit leidde al snel tot het instellen van een werkgroep waarin naast deze twee partijen ook de Bouwloods Utrecht en enkele enthousiaste inwoners van Woerden zitting namen. In de daarop volgende periode onderzocht de werkgroep de mogelijkheden om de reconstructie van De Meern 1 na oplevering in Woerdens water in de vaart te nemen.

Na een positief advies besloot de werkgroep vroeg in 2009 een onafhankelijke stichting op te richten. Directe aanleiding was dat de gemeente inmiddels van harte had ingestemd met het plan om Woerden als thuishaven van de eikenhouten reconstructie aan te wijzen.

Vervolgens is op 13 mei 2009, op initiatief van de gemeente en stichting Het Utrechts Landschap, die onafhankelijke stichting onder de naam “Stichting Romeins Schip Woerden” (“stichting RSW”) opgericht.

In de tweede helft van 2012 bleek dat de “Fiducia”, de eveneens door de Bouwloods gebouwde reconstructie van de Romeinse punter De Meern 6, niet actief werd ingezet. Een periode van intensief overleg tussen de Bouwloods, de gemeente Woerden en stichting RSW leidde in juni 2013 tot de overdracht van dit scheepje aan stichting RSW, die er sindsdien eigenaar van is. Net als de Per Mare ad Laurium wordt de Fiducia ingezet voor het verzorgen van cultuur-historische arrangementen voor een breed publiek.

De in 2013 aangepaste statuten van stichting RSW vermelden het volgende doel:

  • De exploitatie en het onderhoud van de reconstructie van het Romeinse vrachtschip “De Meern 1”, in de vaart genomen onder de naam “Per Mare ad Laurium”, dat eigendom is van stichting “Het Utrechts Landschap”.
  • De exploitatie en het onderhoud van de reconstructie van de Romeinse punter “De Meern 6”, in de vaart genomen onder de naam “Fiducia” en door de stichting op 10 juni 2013 in eigendom verkregen .

Dit betekent in de praktijk dat de stichting cultuur-historische arrangementen aanbiedt over de wateren van (groot) Woerden met als aandachtsgebieden:

  1. De Romeinse (en latere) geschiedenis van Woerden;
  2. De Oude Hollandse Waterlinie;
  3. De cultuur-historische en unieke landschappelijke aspecten van het westen van de provincie Utrecht.

Daarnaast is de stichting er als ‘goed huisvader’ voor verantwoordelijk dat de beide schepen in goede staat van onderhoud blijven. De kosten die de stichting moet maken om haar taken correct uit te voeren, worden gedekt uit de opbrengsten van de arrangementen rond de twee schepen die de stichting voor haar gasten verzorgt.

Voor de uitvoering van de vele verschillende taken doet de stichting een beroep op een groot aantal vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten in dienst van de stichting.

Einde seizoen 2018 zijn de werkzaamheden van de stichting gestopt. Op onze nieuwspagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op weg naar een nieuwe toekomst.