Privacy- en cookieverklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Stichting Romeins Schip Woerden (RSW) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR/AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor u als bezoeker van onze website?

Privacy statement
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door RSW.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt RSW persoonsgegevens?
RSW verwerkt persoonsgegevens van mensen die via onze website een groepsarrangement aanvragen of losse kaarten reserveren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van iedereen die via onze website aanvragen doen, worden door de betreffende coördinatoren in een centraal bestand opgeslagen. I.v.m. controle en facturering hebben naast deze coördinatoren de voorzitter en de penningmeester van RSW toegang tot deze gegevens.

Waarvoor verwerkt RSW persoonsgegevens?
Als u een boeking bij RSW wilt doen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij contact met u opnemen en u zo nodig een factuur sturen.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor promotie- of marketingdoeleinden.

Verwerkt RSW ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, RSW vraagt u niet om bijzondere persoonsgegevens en heeft die dus ook niet ter beschikking.

Hoe gaat RSW met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of wettelijk is voorgeschreven.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is RSW gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens RSW van mij verwerkt?
Nee, dat kunt u niet zien. Maar u weet wel om welke gegevens het gaat. Namelijk om die gegevens die u bij uw boeking of aanvraag met ons deelt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door RSW kunt u terecht bij het bestuur.

Cookies
RSW maakt uitsluitend gebruik van cookies voor het beheer van web statistieken. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.