Laatste voorbereidingen seizoen 2011

Vanaf eind februari hebben onze vrijwilligers hard geklust om de Per Mare ad Laurium weer vaarklaar te krijgen. Vooral het lakwerk zal de komende weken nog de nodige aandacht vragen. Tegelijkertijd hebben wij ons arrangementenaanbod nog eens goed tegen het licht gehouden en wat nieuwe documentatie ontwikkeld. Tenslotte krijgt de Romeinse zolder van het Stadsmuseum Woerden, mede op ons verzoek, een opfrisbeurt.

Na al deze werkzaamheden zijn wij er weer helemaal klaar voor om u vanaf 16 april as. op één van onze arrangementen te ontvangen.