Hoofdprijs voor RSW

Stichting Romeins Schip Woerden heeft de vakjuryprijs van Leader Weidse Veenweiden gewonnen.

Leader, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kent in Nederland een groot aantal afdelingen. In onze omgeving is Leader Weidse Veenweiden actief. Deze organisatie heeft in de periode 2008-2015 aan 58 projecten subsidie verleend.

Bij het afsluiten van de planperiode 2008-2015 is terug gekeken naar de behaalde resultaten. En er zijn een vakjuryprijs en een publieksprijs uitgereikt. Voor de vakjuryprijs was een shortlist van zes organisaties openbaar gemaakt. Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst in het Kloostertheater te Woerden mochten vertegenwoordigers van die zes organisaties in een korte presentatie aangeven waarom juist hun organisatie de vakjuryprijs moest winnen en werden vervolgend de beide prijswinnaars bekend gemaakt.

Vakjuryprijs Leader WVWDe publieksprijs ging naar zorgboerderij Boere Erf. En namens stichting Romeins Schip Woerden mocht voorzitter Henk Vlot de vakjuryprijs in ontvangst nemen. Daaraan is een geldbedrag van € 500 verbonden, bedoeld om de betrokken en gemotiveerde vrijwilligers van de stichting in het zonnetje te zetten. In zijn dankwoord memoreerde Henk de rol van de bouwers van de Per Mare ad Laurium, Bouwloods Utrecht, en de leverancier van het hout en eigenaar van het schip, Het Utrechts Landschap. Maar de echte lof ging vooral uit naar de vrijwilligers van de stichting, zonder wie het in ruim zes seizoenen behaalde resultaat met de Romeinse schepen in Woerden ondenkbaar was geweest.