Bezoek aan Allard Pierson museum zeer geslaagd

Het ‘optreden’ van de Per Mare ad Laurium tijdens de eerste dagen van de tentoonstelling “Sail Rome – schepen en havens in de Romeinse tijd” is een groot succes geweest. Vele bezoekers aan de tentoonstelling hebben een korte vaart over de Amstel kunnen maken en hebben zo een goede indruk gekregen van schepen in de Romeinse tijd. U kunt de tentoonstelling nog tot 23 augustus bezoeken.
Inmiddels is de Per Mare ad Laurium weer terug in de thuishaven in Woerden.