Advies op maat voor RSW bestuur

Sesam-logo+

 

 

Dankzij een gift van de provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft onze stichting in de periode juni-december 2014 in het kader van een adviestraject een aantal gesprekken gevoerd met Sesam adviseur Yvon Horsten. Het resultaat daarvan is een voor de stichting zeer bruikbaar en nuttig advies, waarmee wij in het komende jaar aan de slag gaan. Belangrijkste doel is om naar de toekomst toe het succes van de stichting te continueren en het arrangementenaanbod voor onze gasten uit te breiden en aan de tijd aan te passen.